top of page

ONZE
PRODUCTEN.

Ontdek onze betonproducten
Stortklaar beton

Betonproducten van Transportbeton De Beuckelaer NV

Transportbeton De Beuckelaer nv heeft BENOR-gekeurde betoncentrales. Onze betonproducten voldoen aan alle geldende Belgische en Europese betonnormen. We nemen dagelijks monsters en controleren die in ons laboratorium, een externe controle-instelling (SECO of COPRO) beoordeelt onze interne productiecontrole regelmatig.

Beton met gespecificeerde eigenschappen (BENOR-Beton)

Beton op samenstelling

Samenstelling bepaald door de klant, zonder BENOR-garantie

Gebruiksklare mortel

Deze metselmortel kan minstens 36 uur lang verwerkt worden. De mortel heeft een hoge kleefkracht en goede samenhang. De druksterkte komt overeen met de sterkteklasse M 10 volgens de NBN EN 998-2 (= de oude M2 kwaliteit).

Zandcement of stabilisé

Het cementgehalte wordt door de klant bepaald, met of zonder toegevoegde vertrager.

Schuimbeton

Een mengsel van mortel en een schuimemulsie, dat een sterk en licht materiaal wordt met goede isolatiewaarde.

“Vloeibaar zand”

Is een stabiele opvulmortel, gebruikt om bv. oude tanks en rioleringen op te vullen.

Snelle, kwaliteitsvolle
én persoonlijke service

Meer dan 45 jaar
ervaring in beton

Wij zijn lid van FedBeton, de Federatie voor stortklaar beton

zelfdichtend beton
beton voor prefab toepassingen
wit beton transportbeton

Stortklare betonproducten met speciale eigenschappen

Transportbeton De Beuckelaer nv levert een uitgebreid aanbod aan producten van stortklaar beton.

Zelfverdichtend beton

Voldoet aan praktisch alle eigenschappen voor BENOR-beton en is hoogvloeibaar en quasi zelfnivellerend. Bijna alle eigenschappen van Benor-beton kunnen gewaarborgd worden.

Verdichtingsarm beton

Zeer vloeibaar en stabiel beton met een zeer goede oppervlaktekwaliteit voor zichtbeton.

Snelhardend beton

Snel belastbaar stortklaar beton met voldoende druksterkte om bv. na 24 uur al met vrachtwagens overheen te rijden.

Zichtbeton

Wit, grijs, zwart, het maakt geen verschil, alles is mogelijk mits een goede voorbereiding.

Staalvezelbeton

In een aantal gevallen kan de klassieke wapening vervangen worden door een staalvezelwapening, waardoor manuren kunnen worden uitgespaard en de veiligheid tijdens de uitvoering gevoelig wordt verbeterd.

Spuitbeton

Spuitbeton in “droge” en “vloeibare” mengsels

bottom of page